پروژه عقیق

مساحت زمین: 7،560 متر مربع

مساحت زیربنا: 73،000 متر مربع

تاریخ شروع: 1398

کارفرما: آستان قدس حضرت معصومه

وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری و نوع ساختمان: تجاری-اقامتی

مجتمع تجاری اداری عقیق

عقیق

  • مساحت زمین: 7،560 متر مربعمساحت زیربنا: 73،000 متر مربعتاریخ شروع: 1398کارفرما: آستان قدس حضرت معصومه

    وضعیت پروژه: در حال اجرا

    کاربری و نوع ساختمان: تجاری-اقامتی