پروژه سریلانکا

محل پروژهسریلانکا
کارفرمادولت سریلانکا
تاریخ شروع21 اکتبر 2017
تاریخ اتمام1 جولای 2020
تکنولوژی مورد استفادهBIM