پروژه ابر بیمارستان آتیه 2

مساحت زير بنا: 210،000 متر مربع

تاريخ شروع: 1394

کارفرما: شرکت طلوع آتيه غرب

وضعيت پروژه: در حال اجرا

کاربري و نوع ساختمان: بيمارستان

ابر بیمارستان آتیه 2

بیمارستان آتیه2

  • بلندترين بيمارستان جهان
  • بزرگترين بيمارستان خاورميانه
  • بيمارستان 700 تخت خوابه
  • 36 طبقه و 1500 واحد پارکينگ
  • اولين پروژه بر مبناي BIM واقعي در ايران