پروژه سریلانکا

محل پروژهسریلانکا
 
کارفرمادولت سریلانکا
 
تاریخ شروع21 اکتبر 2017
 
تاریخ اتمام1 جولای 2020
 
تکنولوژی مورد استفادهBIM