فناوری‌های نوین

i-HSEInnovative HSE 

کنترل شاخص های HSE با استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر .علم پردازش تصویر از شاخه های یادگیری عمیق یا Deep Learning  است . این حوزه از زیر مجموعه های علوم داده به حساب آمده و هدف اصلی آن کسب الگوهای پنهان در تصاویر و تحلیل شناختی یا Cognitive Analysis است.

این آنالیز ها بر بستر پایتون و با استفاده از الگوریتم های OpenCV بهینه شده و به منظور ارزیابی عملکرد آن بیش از 5 دیتاست مستقل و هزاران تصویر مورد استفاده قرار گرفته است.

     اهداف پروژه i-HSE شامل 3 بخش اصلیست . بخش اول شامل کشف موقعیت مکانی عناصر و نیرو های پروژه و تطبیق موقعیت آن ها با پلان ریسک و خطرات بالقوه موجود در کارگاه و مدیریت موقعیت عناصر و نیروی انسانی است . بخش دوم تحلیل تصاویر بر خط تهیه شده از دوربین های موجود در داخل کارگاه و نیز دوربین های سیار به منظور کشف موقییت های خظر و نیز کشف محدوده های بالقوه وقوع خطر است. بخش سوم  شناسایی ابزار های ایمنی همراه نیروی انسانی در مرحله ورود به سایت اصلی کارگاه است. تحلیل و جمع آوری اطلاعات خروجی فرایند های توضیح داده شده و مدیریت داده های آن به همراه مدیریت فرایند و موقعیت نیروی انسانی موجب کاهش ریسک های محتمل و بهینه سازی فرایند های HSE و کاهش هزینه های مادی و غیر مادی پروژه می شود.

ihse2
ihse3